วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2561

pasapatee-p4-ex-lesson5

ใบงานทบทวนเนื้อหา - วิชาภาษาไทย ป.4 (ภาษาพาทีและวรรณคดีลำนำ) - (ชุดที่ 1) - ภาษาพาที - บทที่ 5 ชีวิตที่ถูกเมิน
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น